SISBON

OPIS:

SISBON je elektronski informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo informacij o boniteti fizične stranke med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami. Vzpostavljen je bil z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.
Več informacij o sistemu SISBON najdete na uradni spletni strani https://sisbon.si .

ZAKAJ SE UPORABLJA:

SISBON hrani podatke o zadolženosti fizičnih oseb in korektnost izpolnjevanja njihovih pogodbenih obveznosti. Te informacije so v pomoč pri ugotavljanju posameznikove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla.

VPOGLED V SISBON za namen:

  • Ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca in s tem kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo.
  • V primeru reklamacije, izterjave, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

PRAVICE POSAMEZNIKA:

Pravica do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON V skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, ima posameznik pravico do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Hkrati lahko posameznik zahteva informacije o tem kateri osebni podatki se obdelujejo, njihovem namenu obdelave in vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem. Posameznik ima pravico zahtevati pojasnilo tehničnih logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika. To pravico do uveljavljanja lahko komitent uveljavlja le pri članu, ki izvaja takšno odločanje. Posameznik se lahko s svojimi podatki v SISBON seznani:

  • z oddajo zahteve za izpis podatkov SISBON
  • Prek spletne aplikacije Moj SISBON
  • Prek mobilne aplikacije Moj SISBON

Pravica do popravka podatkov v SISBON:

V kolikor posameznik utemeljeno nasprotuje osebnim podatkov, ki se o njemu zapisujejo v SISBON lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljalec teh podatkov.

Izpis podatkov za posameznika:

Izpis podatkov lahko posameznik zaprosi pri članu SISBON ali pri Banki Slovenije. Za izpis izpolni spletni obrazec “ Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON ”in ga odda pri kateremkoli članu ali vložišču Banke Slovenije. Posameznik je dolžan prejeti izpis in informacije najkasneje v 15 dneh od poslane pisne zahteve.

V kolikor želi posameznik za pridobitev njihovih osebnih podatkov in sistema SISBON pooblastiti drugo fizično ali pravno osebo, lahko to stori z izpolnitvijo obrazca: “ SISBON-Pooblastilo “, pooblaščenec pa še dodatni obrazec “ Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom “. Pooblastiteljev podpis na pooblastilu mora biti overjen.

  • poizvedbeni podatki (kdo in kdaj je naročil izpis podatkov)
  • matični podatki posameznika,
  • podatki o poslih in poslovnih dogodkih, ki jih člani sistema SISBON skladno z ZCKR posredujejo v sistem SISBON,
  • podatki o izvedenih vpogledih v posameznikove podatke,
  • podatki o oddanih pritožbah.

Posameznik lahko izpis podatkov prejme na dva načina; s prevzemom izpisa na elektronski naslov ali s priporočeno pošiljko po pošti.

Prevzem izpisa na elektronski naslov:

Izpis podatkov lahko posameznik prevzame na svoj osebni elektronski naslov, ki je bil podan na vlogi. Zahtevo za izpis svojih podatkov pa lahko odda pri kateremkoli članu SISBON, kateri mora po zakonu opraviti identifikacijo prejemnika izpisa. Takrat se izpolni obrazec “ Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON “. Posameznik po vnosu in obdelavi zahteve za izpis podatkov, na svoj elektronski naslov prejme povezave, prek katere lahko po prejemu SMS gesla prejme izpis svojih podatkov. Prevzem teh podatkov je časovno omejen.

Prejem izpisa po pošti:

Za prejem izpisa po pošti, mora posameznik izpolniti obrazec “ Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON ” katerega odda pri kateremkoli članu SISBON ali vložišču Banke Slovenije. Izpis podatkov se posamezniku pošlje priporočeno na njegov osebni naslov, ki ga je navedel v vlogi najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.