EURIBOR

Grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere 3M EURIBOR za obdobje 10 let (vir Banka Slovenije):